Lokaler och uthyrning

                                                                          PLAN

Öns fantastiska natur och historia fungerar som en källa därifrån det är lätt att hämta inspiration. I Stora Räntans huvudbyggnad finns det knappt trettio möteslokaler som hyrs ut till konstnärer eller fritt till också andra.


Ateljélokaler

I Stora Räntans huvudbyggnad på tre våningar har det arbetat yrkeskonstnärer inom olika branscher sedan 1989. Byggnaden kallas nuförtiden konstnärshuset.

I konstnärshuset finns det sammanlagt 30 arbetsrum, som blir sällan fria. Arbetsrummen kan sökas i första hand av bild- och hantverkskonstnärer från Helsingfors. Arbetsrummen hyrs ut möblerade på en period på fem år. Man får inte övernatta i rummen. Se planen.

Fria arbetsrum meddelas på våra webbsidor. Dessutom innehåller nyhetsflödet på kulturcentralens webbsidor information om arbetslokalerna. Ansökningar tas emot endast när man meddelat om ett fritt arbetsrum. Det är inte möjligt att köa för ett arbetsrum.

Två arbetsrum blir lediga på Stora Räntan

Med båt och längs med isen till arbetsrummet

Konstnärerna ror till ön med sina egna roddbåtar från Brunnsparksstranden. I slutet av hösten kan det emellertid blåsa så hårt att rodden till arbetsrummet avbryts när krafterna tar slut. Tillbaka till fastlandet och nytt försök följande dag! 

På vintrarna kan man gå längs med isvägen för att komma till öns huvudbyggnad. För konstnärerna fungerar öns fantastiska natur och historia som inspirationskälla. Dessutom är ön mitt i den hektiska livsrytmen ett ställe där man kan tystna och samla krafter för nya skapandeprocesser.

​​​​​​​

förfrågningar

Helsingfors stad, kultur och fritid
​​​​​​​Silja Nummi
040 158 2891 / 09 310 38995
​​​​​​​silja.nummi@hel.fi

​​​​​​​

@HkiKulttuuri 

Kultur- och fritidssektorn offentliggör uppgifter om fria arbetslokaler bl.a. på Facebook och på sin egen hemsida hel.fi/kultur

Följ oss


Möteslokaler

Helsingfors stad hyr ut bibilioteks-, måltids- och auditorielokalerna som finns i Stora Räntans huvudbyggnad. Obs. Saara Metsämäki koordinerar bokningarna till konstnärshusets allmänna utrymmen sommaren 2020. När du vill boka biblioteket, auditoriet, köket eller bastun, kontakta Saara per epost eller telefon: saarametsamaki@hotmail.com  / 040-4134 355.

Klicka på nedanstående länk 'Här kan du boka' och identifiera dig med antingen KATSO-kod, bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Då ser du om utrymmet är ledigt och kan boka det. När du har betalat är utrymmet reserverat för dig. En bokning är bindande och betalningen ersätts inte fastän tillställningen skulle inställas.


Biblioteket

Biblioteket (41 m²) lämpar sig för att hålla möten. Den stämningsfulla interiören har bevarats väl. Max för 14 personer.


Auditorium

Auditoriet (47 m²) lämpar sig t.ex. för att hålla föreläsningar. En diaprojektor, overheadprojektor och vit duk samt en gammal tvådelad krittavla finns tillgängligt. Max för 45 personer.

Pausrum och kök

Pausrummet (36 m²) lämpar sig t.ex. för möten. I anslutning till rummet finns ett litet kök med mikrovågsugn och kaffekokare. Max för 30 personer.


Prislista 2019

Biblioteket 25 €/ h
Auditoriet 30 €/h
Pausrummet 25 €/ h
Bastu 20 €/ h


Reserveringar och förfrågningar

Saara Metsämäki
​​​​​​​+ 358 40 413 4355
saarametsamaki@hotmail.com  


Beställ servering för mötet

Förfrågningar: Saara Metsämäki,
+ 358 40 413 4355, saarametsamaki@hotmail.com

För mera information Harakka Kiinteistöhuolto oy