Om oss

Ön Stora Räntan är beläget i närheten av Helsingfors centrum alldeles utanför Brunnsparken, mellan Långören och Ugnsholmen. Den avstängda ön som varit i Försvarsmaktens användning öppnades för publiken 1989 och är nuförtiden ett populärt rekreationsområde för stadsborna. Stora Räntan erbjuder både ett unikt utflyktsställe, arbetsutrymmen för konstnärer och hantverkare, upplevelser i form av konst- och naturutställningar samt möteslokaler.   


Historia


Ön nämns för första gången på en karta från mitten av 1600-talet. Ön hörde till Tölö bys marker ända fram till 1643 då Tölö herrgårds marker överfördes med drottning Kristinas gåvobrev till Helsingfors stad. Den aktiva användningen av ön började först efter finska kriget med Ryska statens fästningsåtgärder. När Finland blivit självständigt, blev ön kvar i militär användning och öns nuvarande huvudbyggnad, som fungerat som Försvarsmaktens kemiska testanläggning, blev färdig år 1929. Nuförtiden finns det i huvudbyggnaden arbetsutrymmen för konstnärer samt möteslokaler.

Kasematter och kemi

Läs mer om Stora Räntans fascinerande historia. 

http://www.harakansaari.fi/sv/historia

Tauno Palo som kemist

Det är få som vet att den älskade filmstjärnans första karriär fick sin början på Stora Räntans soldatlaboratorie. Läs mer i Kemia-tidningen (på finska).

Linkki


Konstnärer och utställningsverksamhet

Kulturcentralen har hyrt ut till yrkeskonstnärer och hantverkare från Helsingfors ateljéutrymmen från öns huvudbyggnad från år 1989. Byggnaden kallas nuförtiden konstnärshuset. 

Föreningen Harakka ry. som grundats av konstnärerna år 1989 främjar den konstnärliga verksamheten på ön. Föreningen arrangerar utställningar och olika konstevenemang. Internationella förbindelser skapas genom att hålla olika verkstäder som öns miljö ger en imponerande maritim laddning till. Öns yrkeskonstnärer drar på sommaren populära kurser i bl.a. naturmålning och draktillverkning.

Information om utställningarna hittar du i Stora Räntan-konstnärernas d.v.s. Harakka ry:s egna webb- och Facebook-sidor.


Bekanta dig med

Stora Räntans konstnärers verksamhet på deras egna webbsidor.


Följ

Harakka ry:s Facebook-sida (på finska).


Söker du arbetslokaler?

Läs mer om konstnärshusets ateljéverksamhet.


Naturen

Stora Räntan erbjuder ett unikt fönster till skärgårdsnaturen, områdets fågelbestånd, ovanliga växter och fjärilar.  Stadens miljöcentrals naturhus, som erbjuder upplevelser, verksamhet, information om Östersjön och skärgårdsnaturen samt om en hållbar livsstil, är verksam på ön.  Det finns också en sommar- och vinternaturstig på ön. 

Naturstig

Stora Räntans sommar- och vinternaturstigar har märkts ut med naturstigsskyltar, infotavlor samt på klippområden med vita trianglar på klipporna. Det är lätt att göra en självständig utflykt på naturstigen och kanske hämta med sig en karta på ön och en fågelkatalog från naturhuset. Det häckar exceptionellt många fåglar på ön och därför är det viktigt att besökarna rör sig på ön lugnt och endast längs med utmärkta stigar.

Miljöcentralen ordnar guidade örundor från maj till september varje söndag kl. 13–14. 
Du kan också reservera en guide för en naturutflykt, energi-utställningen eller för ett öäventyr för barn. Miljöcentralen förmedlar kontaktuppgifter för guider. Priset på guidningarna är 120–200 €/2 timmar, söndagar 150–250 €.

Naturcentrum

Naturcentrat är ett verksamhets- och utvecklingscentra för miljöfostran som erbjuder tjänster i miljöfostran för skolor och daghem. Sommarens program innehåller avgiftsfria naturutflykter, öäventyr, publikevenemang, utställningar och information om användningen av förnybar energi och presentation av energiformer.


Gör en utflykt

Läs mer om Stora Räntans naturcentrum och guidade utflykter på Miljöcentralens sidor.


Beakta fåglarna

Emellanåt stängs delar av öns naturrutter med band på grund av fåglarnas häckning.


Aktuellt på naturhuset

Följ Stora Räntans naturhus på Facebook


Vi är en del av Helsingfors stad

Helsingfors stad erbjuder tjänster och kulturprogram i Stoa och på Nordhuset, i västra Helsingfors på Gamlasgården, i norra Helsingfors på Malms kulturhus samt i centrum på Savoy-teatern, på Annegården, som är ett konstcentrum för barn och ungdomar, och på det internationella kulturcentret Caisa.