För media

Bästa redaktör!

Vi har en elektronisk bild- och textbank. Lösenordet får du av kommunikation per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör våra evenemang.

Mer information:
Mari Pietarila
tfn +358 9 310 37007
mari.pietarila@hel.fi