I Stora Räntans konstnärshus blir ett arbetsrum ledigt i början av juni 2021

Arbetsrummet kan sökas av yrkeskonstnärer, främst bildkonstnärer och hantverkare.

Rummet är 14 m2 stort och finns på andra våningen. Fönstret vetter mot Brunnsparken. I rummet finns några stadigvarande hyllor, och vattenkran finns i gången genast bredvid rummet. Hyran är 98 euro/månad, i hyran ingår vatten och el.Hyresavtalet är tidsbundet och högst för 5 år. I hyresavtalet ingår en ömsesidig 3 månaders uppsägningstid.

Ansökningstiden pågår till 10.5.2021. Om du är intresserad skicka en fritt formulerad ansökan med cv och fortfolio per epost till michaela.stenback@hel.fi senast 10.5.2021. För mera information kontakta Michaela Stenbäck +358 50 41 23 174 eller Saara Metsämäki, Harakka Kiinteistöhuolto Oy, saarametsamaki@hotmail.com, +358 40 413 4355. Skild överenskommelse görs med Saara Metsämäki om man vill se arbetsrummet i början av maj.